Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Copyright en intellectueel eigendom

Onder de voorwaarden van onze disclaimer zijn het ontwerp en de gehele inhoud (tekst, afbeeldingen, video’s en meer) auteursrechtelijk beschermd door, en het intellectuele eigendom van, The Bright Side of Life (BSL).

BSL is ofwel de eigenaar van de auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten of heeft toestemming gekregen van de rechtmatige eigenaar om het materiaal binnen deze website te gebruiken. Inbreuk op deze rechten is strafbaar.

Elk ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s of de inhoud – waaronder, maar niet uitsluitend, het kopiëren, verspreiden, verhandelen, herpubliceren of op andere wijze gebruikmaken van de gegevens, anders dan het bekijken en indexeren van de inhoud van de site – wordt beschouwd als een inbreuk op de auteursrechten en intellectuele rechten van de rechthebbenden. Daarom heeft u schriftelijke toestemming van BSL nodig om de website (inhoud) op een dergelijke manier te gebruiken. Verder is het verboden het uiterlijk van deze webpagina’s op enigerlei wijze te bewerken zonder onze toestemming.

Nauwkeurigheid

BSL stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site accuraat en actueel is. Ondanks onze zorgvuldigheid bij de productie kan de inhoud onvolledig zijn of fouten bevatten, en kan de website niet altijd beschikbaar zijn. BSL aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie op deze site, noch voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of het niet beschikbaar zijn van de website.

Links

Onze webpagina’s kunnen links bevatten naar sites van derden. BSL heeft geen controle over deze websites. BSL is daarom niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, juistheid, veiligheid of legaliteit van deze websites en is niet aansprakelijk voor eventuele claims in dit verband.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar deze website verwijst of de inhoud van websites die naar deze website verwijzen. Wij verwerpen daarom elke claim voor schade die wordt geleden door het bezoeken van een website via deze links.

Toepasselijkheid gebruiksvoorwaarden

Door deze webpagina’s te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden. U accepteert dat op het gebruik van deze webpagina’s en de werking van deze gebruiksvoorwaarden Nederlands recht van toepassing is.

Contact BSL